20

03/2017

Việc thành phố Tokyo đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2020 sẽ tạo ra hơn 32 nghìn tỷ yen (283 tỷ đô la Mỹ/268 tỷ euro) về lợi ích kinh tế trên khắp Nhật Bản, Chính quyền thành phố Tokyo tuyên bố.

Xem thêm →

13

12/2016

Quyết định phê duyệt điều lệ(sửa đổi bổ sung) Hiệp hội Paralympic Việt Nam

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 2

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 1n Melbourne, Australia, on 25 November.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 4.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 5.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 6.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 7.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 8.

Xem thêm →

13

12/2016

Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 8

Xem thêm →
000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY

Các môn thể thao

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi