HIỆP HỘI PARALYMPIC VIỆT NAM


Liên hệ:

 Ông Trần Đức Thọ - Chánh Văn phòng Hiệp hội Paralympic - Hotline: 0913 590 911.
 Bà Nguyễn Kim Thành - Phó ban Truyền Thông - Điện thoại: 0913 044 075.
 Bà Đinh Thanh Chúc - Phụ trách Website - Điện thoại: 0984 207 389.
 Địa Chỉ: 36 Trần Phú, Phường Điện Bàn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.
 Email chính thức của Hiệp hội: vpasvn@yahoo.com.vn.
 Ban quản trị website: mediaparalympic@gmail.com.

image