Nhật Bản hoãn tổ chức Olympic 2020: Quyết định khó khăn

12:00 - 08/04/2020

Nhật Bản hoãn tổ chức Olympic 2020: Quyết định khó khăn

 

Nhật Bản hoãn tổ chức Olympic 2020: Quyết định khó khăn

Nhật Bản hoãn tổ chức Olympic 2020: Quyết định khó khăn