Quyết định phê duyệt Quy chế tuyển chọn VĐV, HLV thể thao người khuyết tận Việt Nam để tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 tại Indonesia năm 2022

08:14 - 07/06/2022

Quyết định phê duyệt Quy chế tuyển chọn VĐV, HLV thể thao người khuyết tận Việt Nam để tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 tại Indonesia năm 2022