Hiệp hội Paralympic Việt Nam
  • 36 đường Trần Phú., Q.Ba Đình., Hà Nội, Việt Nam
  • +84 4 3733 5033 - +84 4 3733 5033
  • http://paralympic.org.vn
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi